Услуги

Корпоративно и търговско право

 • Регистрация на дружества
 • Сливания и придобивания
 • Ликвидация на дружества
 • Несъстоятелност
 • Търговски договори
 • Конкуренция

Недвижими имоти

 • Консултации при продажби и придобивания, оттдаване под наем
 • Изготвяне на нотариални актове
 • Ипотеки
 • Финансиране в областта на недвижимите имоти
 • Инвестиции

Интелектуална собственост

 • Авторско право
 • Патенти
 • Търговски марки
 • Лицензиране и прехвърляне на права върху интелектуална собственост

Съдебно и арбитражно представителство

 • Търговски спорове
 • Представителство по граждански дела
 • Административни обжалвания
 • Арбитраж
 • Изпълнително производство

Трудово право

 • Трудови договори
 • Промяна на трудовото правоотрношение

Банково дело

 • Консултации при кандидатстване за банков кредит
 • Изготвяне на договори за кредит

Застрахователно право

Имуществени искове

Защита на потребителя

Договори

Консултации и изготвяне на договори

?
Задайте ни въпрос

Задайте ни въпрос и ние ще ви отговорим
в най-кратки срокове.

captcha