Екип

Цветелина Ангелова

Адвокат

Езици: Български, Френски, Английски

angelova@law-office.bg

Цветелина Ангелова е завършила Нов Български Университет през 2008г. със специалност Право. Специализирала е в областта на европейското и международно право в Университет Val de Marne – Paris 12.

По време на обучението си е преминала редица стажове, един от които в Министерство на финансите, икономиката и заетостта, Франция в Дирекцията за защита на конкуренцията и потребителите,  както и в дирекция  „Мисия Европейски Парламент”.

В периода 2009-2011г. работи като асоцииран адвокат в адвокатско дружество „Данаилов, Михалева, Неделчев и Ко”.


Практика: търговско право, гражданско право, конкурентно право, защита на потребителя, трудово право, процесуално представителство, Право на ЕС.

Сертификати:  Legal English Certificate, издадена от IDLO Alumni Association – Rome; French legal certificate, издаден от Търговско-индустриална камара – Париж;


Васил Георгиев

Адвокат

Езици: Български, Английски, Руски

georgiev@law-office.bg

Доктор Васил Георгиев е завършил Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. От 2002г. е член на Софийска Адвокатска Колегия. През 2008г. защитава докторска степен по право в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Бил е експерт към Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите към  41-вото Народно събрание – 2009-2013 г.

От 2013г. е арбитър към Националния институт за помирение и арбитраж – Министерство на труда и социалната политика.

От 2014г. д-р Георгиев е арбитър в Арбитражния съд при Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.


Практика: търговско и облигационно право, правни анализи на дружества, право на интелектуална собственост, конкурентно право, вещно право и строителство, облигационно право, трудово право, право на ЕС, процесуално представителство


Константин Василев

Адвокат

Езици: Български, Английски, Френски, Руски

vassilev@law-office.bg

Константин Василев е завършил Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2010г. със специалност право. Специализирал е в областта на международното финансово право в Гьоте Университет, Институт по право и финанси, Магистър по финансово право, Франкфурт на Майн, Германия.

Професионален опит

Юрисконсулт към кабинета на председателя на Надзорния съвет на Корпоративна търговска банка (2014-2015)

Юрисконсулт, Правен отдел, Корпоративна търговска банка (2011-2013)

Практически стаж

Clifford Chance LLP, Франкфурт на Майн, Германия (2012)


Практика: търговско право, финансово право, конкурентно право, процесуално представителство

Сертификати: Certificate of advanced English- Université de Cambridge ; French legal certificate issued by the Chamber of Commerce and Industry of Paris; Deutsches Sprachdiplom, Zweite Stuffe Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland;


?
Задайте ни въпрос

Задайте ни въпрос и ние ще ви отговорим
в най-кратки срокове.

captcha